Beredskabsplan Frederiksværk

 

Den samlede beredskabsplan skal sikre beboernes og medarbejdernes trivsel i Drosthuset efter pludselig påståede begivenheder. Begivenheder der ikke kan forudses og dermed være forebygget før hændelsen sker. Beredskabsplanen formål er at sikre og vedligeholde et fredeligt miljø i huset og forefindes i husets støttecenter. Beredskabsplanen gennemgås med alle nyansatte i introduktionsperioden. Beredskabsplanen gennemgås med hele medarbejdergruppen én gang om året. Beredskabsplanen indeholder følgende 6 områder:

 

Brand
Drosthuset har abonnementsaftale med Falck, hvor alt brandmateriale samt brandberedskabsplan bliver gennemgået en gang om året med deltagelse af både medarbejdere og beboere. Der findes en brandberedskabsmappe i Botilbudet, hvori der er en beskrivelse af de tilgængelige brandslukningsredskaber i huset samt en vejledning i tilfælde af brand. Beredskabsplanen gennemgås med husets nye beboer ved indflytning.

 

Førstehjælp / Ulykker
Alle fastansatte medarbejdere har gennemført førstehjælpskursus, tilrettelagt af Falck. Kursets genopfriskes hver andet år ved et opfølgningskursus. Førstehjælpskurser er ikke lovpligtigt for ansatte i et botilbud.

 

Overgreb
Overgreb er, når ens fysiske/psykiske grænser bliver overskredet. Ved psykisk vold menes alle former for trusler verbalt eller nonverbalt, herunder skræmmende / provokerende adfærd mod sig selv eller andre.

Der er i beredskabsplanen en oversigt over det netværk, som der skal aktiveres såfremt det bliver nødvendigt at iværksætte handleplanen der omhandler overgreb. Lederen er altid repræsenteret i det indgåede netværk.

 

Magtanvendelse
Det tilstræbes altid at undgå brug af nogen former for magt i forhold til problematiske situationer med husets beboere. Skulle det være nødvendigt bliver det altid gjort i fuld overensstemmelse med gældende lovgivning på området. Der findes i beredskabsplanen en procedure over hvorledes sådanne situationer skal tackles og dokumenteres.

 

Lederens forfald
Ved lederens forfald vil det altid være bestyrelsen som overtager ledelsen af huset og herefter uddelegerer ansvar og kompetencer.

 

Personlige kriser
Der er lavet en ”kuvert-ordning” som sikre at den enkelte medarbejder – før en krise opstår har tilkendegivet, hvilke(n) kollega som skal foretage det nødvendige, således at krisehåndteringen kan påbegyndes. Disse kuverter opbevares i Støttecentrets pengeboks.

Lederen skal orienteres når handlingerne er sat i gang. Der skal igangsættes foranstaltninger som kan skærme og give den kriseramte mulighed for at restituere sig og hurtig vende tilbage til arbejdet.