Drosthusene

 

Drostfonden er stiftet den 20. december 1984, som en almen velgørende fond. Fonden blev oprettet på foranledning af direktør cand. jur. Svend Erik Drost, som selv levede med en sindslidelse. Ved sin død testamenterede Svend Erik Drost sin formue til fonden.

Drostfonden står bag initiativet for oprettelsen af Drosthusene, hvis formål det er blandt andet er at skabe bedre bomuligheder i socialpsykiatrien. Drostfonden ejer de ejendomme, hvori botilbuddene er indrettet.

Etablering af Drosthusene er sket på initiativ af Frieda Straarup, Jan Stewart Nielsen og Claus Arup.