Drosthuset Glostrup

 

Glostrup
Drosthuset Glostrup er socialpsykiatriske botilbud for voksne, der har behov for støtte i hverdagen. Drosthuset Glostrup blev oprettet i 1996.

 

Beboere
Drosthuset henvender sig til voksne med sindslidelser, primært skizofreni og fortrinsvis i alderen fra 18 til 40 år ved indskrivning til botilbuddet. Der skal være tale om personer, der ikke er i stand til at bo for sig selv, men kan profitere af ophold i et botilbud. Som udgangspunkt skal ansøgeren være i et stabilt behandlingsforløb ved indflytningstidspunktet. Der skal være behov for personalestøtte i et vist omfang, dog således at pågældende kan være uden personale om natten. Målgruppen omfatter ikke personer med primære misbrugsproblemer eller som er aggressivt udadreagerende.

 

Fysiske rammer
Drosthuset Glostrup er beliggende midt i Glostrup. Huset er en ældre stor villa på 400 m2 og med en mindre have. Huset ligger i meget kort gå afstand fra Glostrup centret på Siestavej 8, 2600 Glostrup. Der er i Drosthuset Glostrup 7 værelser, som alle har eget bad og toilet. Værelserne varierer mellem 19,5 m2 til 25 m2. Drosthuset Glostrup har også to lejligheder på 48,5 m2, samt kontor og personalerum på ca. 70 m2.

 

Formål
Formålet med et ophold i Drosthuset er at støtte op om beboerens egne ressourcer med henblik på, at pågældende i så stor udstrækning, som muligt kan blive i stand til at drage omsorg for sig selv, mestre et socialt liv og på den måde tage ansvar for eget liv. Støtten består i dagligt socialt samvær, tilbud om ugentlige samtaler om beboerens problemstillinger, verbal støtte til eksempelvis madlavning, ledsagelse ved indkøb samt ved opstart af nye aktiviteter (uddannelse, sport mv.). Drosthusets tilbud og aktiviteter tager udgangspunkt i beboernes interesser, ønsker og behov. Herudover deltager medarbejderne i de fælles aktiviteter, som beboerne beslutter på husmøderne, f.eks. fælles ferieture, 1-dags udflugter, fester, undervisning i huset eller andre ting, som beboerne kunne ønske. Fælles hygge og socialt samvær er en væsentlig del af botilbuddets hverdag. Medarbejderne lægger stor vægt på, at Drosthuset er beboernes hjem, og at de har størst mulig indflydelse på dagligdagen i huset.

 

Fællesopgaver i huset
Beboerne i Drosthuset Glostrup har i samarbejde med medarbejderne lavet nogle husregler, som alle skal overholde. Det forventes af beboerne deltager i de opgaver der er i huset, så som madlavning, rengøring og havearbejde. Der afholdes ca. en gang om måneden husmøde, hvor det forventes at alle deltager. Både beboere og medarbejdere kan sætte punkter til drøftelse på dagsorden.

 

Fælles kost og husholdning
Beboerne har fælles husholdning og betaler hver måned til en fælles kostkasse. Kassen dækker udover mad og husholdningsartikler også evt. fælles ture og ferier.