Drosthuset Hvalsø

 

Hvalsø
Drosthuset i Hvalsø blev i 1991 oprettet som bofællesskab for mennesker med psykiske lidelser. Der var fra begyndelsen fokus på det daglige liv og det sociale, som modspil til den psykiske lidelse. Dette er fint i tråd med vores nuværende målsætning, som indbefatter begrebet recovery.

 

Beboere
Aldersgruppen ved indvisitering til Drosthuset er mellem 18 og 40 år. Der er plads til 8 beboere i hver sin lejlighed, hvor der både er mulighed for at træne selvstændighed og samtidig træne det at indgå i sociale sammenhænge. Alle beboere har tilbud om en individuel udviklingsplan som evalueres løbende.

 

Indflytning 
Kan komme i betragtning efter visitation som altid sker i samarbejde med beboerens hjemkommune.

 

Fysiske rammer
Botilbuddet blev oprindeligt indrettet i en stor gammel lægebolig. Fra juni 2013 til marts 2014 har Drosthuset gennemgået en omfattende renovering og der er tilbygget en del. Resultatet står flot med 8 gode lejligheder på ca. 50m. Alle med eget bad og toilet, samt lille køkken. Der lægges op til det sociale fællesskab med stort køkken og stor fælles stue.

 

Tilbud aktiviteter
Drosthusets tilbud og aktiviteter tager udgangspunkt i beboernes interesser, ønsker og behov, samt de muligheder lokalsamfundet byder på. Der er mulighed for at få støtte og personaledeltagelse i forbindelse med individuelle aktiviteter som, fx jobsøgning, aftenskole, sportsaktivitet, biograf, teater, koncerter, indkøbsture, ferier. Som beboer forventes det at man deltager i de fælles opgaver der hører med for at hverdagen fungerer. Herudover deltager medarbejderne i de fælles aktiviteter, som beboerne beslutter på husmøderne, fx ferier, udflugter, fester, undervisning eller andet.

 

Fællesopgaver i huset
Som beboer forventes det at man har en positiv indstilling til samarbejde om de fælles opgaver der er i dagligdagen. På et ugentligt beboermøde planlægges indkøb, madlavning og havearbejde. Der foreligger husregler, som er udarbejdet på et beboermøde.

 

Fælles kost/husholdning
Beboerne i Drosthuset har fælles husholdning og betaler 2200 kr. pr måned til en fælles kostkasse. Beløbet revideres en gang om året og eventuelt overskud kan udbetales eller bruges som tilskud til aktiviteter eller ferieture.

 

Beboermøder
I botilbuddet holdes husmøder en gang om uge, hvor både beboere og medarbejdere kan tage ting op til drøftelse. Eksempler på emner der drøftes og aftales på beboermøderne kan vær, fordeling af fællesopgaver, størrelse af kostbeløb, fælles aktiviteter, fælles ferieture, nye ting i huset, trivsel m.v.

 

Husleje
Som §107 tilbud har vi ikke lejekontrakter mere. Udgiften til husleje er fra 1. januar 2015 inkluderet i opholdsbetalingen.