Frederiksværk lukker

Det er af flere årsager besluttet at lukke Drosthuset i Frederiksværk. Bestyrelsesformand Birgitte Jacobsen har overtaget ledelsen af Drosthuset i processen omkring lukningen. Personalegruppen er gået positivt ind i den vanskelige proces, med at finde pladser til beboerne på andre bosteder eller i egen lejlighed. Lukningen forventes at være gennemført pr. 30.juni 2019.

Drosthuset i Glostrup og Hvalsø er ikke berørt af lukningen og fortsætter som hidtil.