Ingen besøg til beboerne i Drosthusene det næste stykke tid

Alle plejehjem, botilbud mv. har fået påbud fra Styrelsen for patientsikkerhed om, at besøg, herunder pårørende, familie, venner og bekendte, ikke kan finde sted det næste stykke tid. Dette skyldes indsatsen om at forhindre smitte af Corona-virus, også benævnt Covid-19. Beboerne i Drosthusene kan fortsat kontaktes telefonisk, digitalt mv. Vi håber på jeres forståelse og ser frem til, når I igen for mulighed for at komme på besøg.

Med venlig hilsen

Drosthuset Hvalsø og Drosthuset Glostrup