Ingen ledige pladser

I Drosthuset Glostrup har vi pt. ingen ledige pladser. Med fokus på at klæde beboerne på til en tilværelse ude i eget hjem har Drosthuset Glostrup flere beboerudflytninger om året, hvorpå ledige pladser opstår. Målgruppen er §107 med fokus på et midlertidigt ophold. Drosthuset Glostrup er et bybotilbud, der henvender sig til mennesker med sindslidelser, såsom skizofreni og beslægtede psykotiske lidelser og paranoide tilstande; personlighedsforstyrrelser; affektive sindslidelser og maniske og depressive tilstande; angst, stress og dissociative tilstande, lettere mental retardering mv. Opholdsbetalingen udgør i 2020 kr. 47.596,- mdr. (jf. kommunal refusion vil beløbet blive reduceret). Ved interesse for at komme på en uforpligtende venteliste kan vi kontaktes på tlf. 3027 9764 eller mail glostrup@drosthusene.dk