Pårørende og netværk Frederiksværk

 

Drosthuset tilstræber at have et positivt samarbejde med den enkelte beboer og dennes netværk, men kun i den udstrækning, som den enkelte beboer tillader, idet botilbudets udgangspunkt er, at man trods en sindslidelse er et selvstændigt individ.

Beboerne har ikke nødvendigvis altid positive oplevelser fra tidligere i forhold til deres pårørende og netværk. Det vil derfor altid være den enkelte beboers ønske om kontakt der skal respekteres, men som udgangspunkt er beboernes pårørende og venner velkommen som gæst i Drosthuset.

Som personale i Drosthuset støttes der op omkring beboerens beslutning om samvær. Der indgås skriftligt samtykke om hvem personalet må kontakte af pårørende. En aftale der også er gældende i situationer, hvor den pågældende kan være ude af stand til selv, at kunne handle eller formulere ønske om inddragelse af familie og/eller pårørende.

 

Principper omkring kommunikation
Generelt set i forhold til kommunikationstilgangen i huset, er holdningen, at der skal være nem og synlig adgang til interne og eksterne informationer. Dog er der et overordnet princip om, at der ikke udveksles hverken skriftlige eller mundtlige informationer vedrørende beboeren mellem Botilbudet og pårørende og netværk uden beboerens samtykke.

Personalegruppen er bekendt med Forvaltningslovens regler om tavshedspligt.

Den generelle informationsudveksling om husets dagligdag og aktiviteter kan dels findes på hjemmesiden eller synligt i huset.

Derudover er der adgang til computer med Internet, som muliggør kommunikation og information via denne vej. Den enkelte beboer kan have etableret internetadgang eller tovholderen kan sammen med beboeren benytte sig af huset internetadgang.

 

Principper omkring samarbejde
Det er vigtig for beboeren at bevare kontakten til sit netværk, og mange gange er det smuldret væk under det lange sygdoms forløb. Personalet opgave er at yde støtte til beboeren, så han/hun kan få det bedste ud af sit netværk, idet at holde kontakt med omverdenen kan være en svær proces. Her tænkes på telefonopringninger, brevskrivning, besøg m.m.

I Drosthuset arrangeres der festlige sammenkomster flere gange årligt hvor beboernes familier og netværk inviteres, samt støttes op om besøg hos beboernes familier.

Personalet følger beboerne såfremt der er behov for ledsagelse. Målet er, at det kan blive en selvstændig proces.

 

Information
Skal når det den er af almen karakter være tilgængelig for alle. Både medarbejdere og beboere er ansvarlig for at information er tilgængelig og opdateres løbende.