Priser Frederiksværk

Opholdsbetaling, gældende fra 1. Jan. 2019.

Ved 95 % belægning

Akacievej 2 og 4

Pris pr. måned kr. 45.643.-

Bøgevej 7, udslusningen

Pris pr. måned kr. 34.330.-

Husleje og kost

Der indbetales kr. 2500,- til kost m.v. pr. måned for beboerne på Akacievej 2 og 4.

Beboerne på Bøgevej står selv for deres indkøb og madlavning.

Kommunen underskriver ved indflytning en opholdskontrakt , beboerens egenbetaling som erstatter den tidligere husleje udregnes af beboerens hjemkommune.

Beboeren betaler ind til en fælles kostkasse i det enkelte hus. Beløbet dækker kost og andet til husholdningen. Overskud på kostkassen kan beboerne evt. bruge som tilskud til fælles sommerferie eller få udbetalt ved årets afslutning