Priser Glostrup

Opholdsbetaling/takst for kommunen
I 2019 udgør den månedlige opholdstakst kr. 46.345,-
Qua at Drosthuset Glostrup er en selvejende virksomhed fratrækkes ovenstående månedlige opholdsbetaling kommunal refusion, der ca. udgør et par tusind kroner månedligt.

Kostkasse
Beboeren betaler hver måned til en fælles kostkasse. I 2019 er prisen herfor kr. 2.200,- mdr. Beløbet dækker kost, vaskeri, udvendigvinduespolering mv.

Egenbetaling
Kommunerne har mulighed for at opkræve egenbetaling fra beboeren, herunder husleje, kost mv.