Priser Hvalsø

Opholdsbetaling/takst til kommunen.

Aktuelt pr. 1. januar 2021: 50.463,00

Opholdsbetaling
Priserne er incl. husleje el, varme og forsikringer, samt kost. Det er den henvisende kommune der udregner beboerens rådighedsbeløb.

Betaling for kost
Fra 1. januar 2021 blev opholdsbetalingerne ændret, så det beløb (2.200 kr.) de fleste beboerne tidligere selv betalte til kostkassen, fremover opkræves sammen med opholdsbetalingerne.