Samarbejdsparter Frederiksværk

 

Der er i Botilbudet mange forskellige samarbejdsparter i et beboerforløb. Disse forløb kan være meget forskellige. Drosthuset er som botilbud, åben overfor alle samarbejdsparter. Dog altid med udgangspunkt i den enkelte beboers situation, ønsker og behov.

Der skal ved udveksling af oplysninger altid foreligge en samtykkeerklæring der ikke er over et år gammel.

Alle beboere har en oversigt over primære samarbejdsparter i deres beboermappe, hvor der også er anført kontaktperson. Oversigten har til formål, at skabe overblik for både beboer og personale over, hvem der er primære samarbejdsparter for den enkelte beboer og hvem der kan kontaktes ved behov.

 

Beboerens primære samarbejdsparter
Sagsbehandler i handlekommune / Sagsbehandler i hjemstedskommunen
Socialpsykiatrien / Hospitalspsykiatrien / Distriktspsykiatrien / Egen læge
Tandlæge / Uddannelsesinstitution / Arbejdsplads

Samtykkeerklæringen underskrives årligt af beboeren omkring relevante samarbejdsparter

 

Samarbejde med Botilbudet
Tilsynsførende myndighed

 

Samarbejde med personalet
Faglig supervisor