Samarbejdspartner Hvalsø

 

I Drosthuset samarbejdes der med flere forskellige parter.

Samarbejdet har forskellig karakter alt efter behov og, hvilken type samarbejde det er.

Lejre kommuneSamarbejde med Jobcentret når der er beboere der er på kontanthjælp.
Det sociale TilsynEfter tilsyn modtager Drosthuset tilsynsrapporten. Denne gennemlæses og der afholdes efterfølgende møde med evaluering af indhold og proces.
Beboernes hjemkommuneDen enkeltes sagsbehandler ved visitation eller andet relevant.
____________________

Statusbeskrivelser sendes til sagsbehandler x 1 årligt.
DistriktspsykiatriSamarbejde omkring den enkelte beboer specielt omkring medicin.
HospitalspsykiatriSamarbejde i forbindelse med en beboeres indlæggelse.
Egen lægeVed behov. Samarbejde omkring den enkelte beboer.
SupervisorÅrlig evaluering.

Samtyggeerklæring

 

Definition på en samtykkeerklæring

For en del samarbejdspartnere beror samarbejdet på at der findes en underskrevet samtykkeerklæring.

Samtykke – en tilladelse til at udveksle oplysninger gældende et år frem, hvorefter den skal fornyes.

Alle sundhedspersoner og offentligt ansatte har tavshedspligt. Som hovedregel må vi derfor ikke udveksle oplysninger om beboernes helbred og/eller situation med andre myndigheder, uden beboerens tilladelse.

 

Hvorfor samtykke?
For at vi i Drosthuset kan tilrettelægge og være behjælpelig med den støtte og hjælp beboeren kan have brug for, kan der være behov for, at indhente og videregive oplysninger mellem Drosthuset og samarbejdspartnere. Udveksling af helbredsoplysninger er afgørende for, at Drosthusenes botilbud kan være med til at give beboerne et sammenhængende forløb. Dette kræver beboerens samtykke, hvorfor vi her anmoder om samtykkeerklæring i forbindelse med ophold i Drosthusets botilbud.

 

Hvilken viden er relevant?
Vi kan have behov for viden vedrørende tidligere forløb samt nuværende forløb. Her tænkes der på andre sundheds- og andre fagpersoner som har indflydelse på behandlingsforløbet samt for opholdet i Drosthusets botilbud.

 

Hvad omfatter samtykke?
Der må aldrig videregives andre oplysninger end, hvad der er påkrævet til det konkrete formål. Derfor bliver relevansen af de oplysninger der videregives altid vurderet. Beboeren har ret til helt eller delvis at frabede sig, at der videregives oplysninger, dette kan dog have betydning for den støtte som Drosthuset kan give. Beboeren kan altid helt eller delvis tilbagekalde sit samtykke, hvis videregivelse ikke allerede er sket. Beboeren skal altid medinddrages ved kontakt med andre instanser, når det drejer sig om beboeren.