Socialt tilsyn Hvalsø

 

Akkreditering i Hvalsø

Processen med akkreditering har været en lang til tider vanskelig proces der har strakt sig over ca. 2 år inden den færdige ansøgning blev indsendt i november 2007. I Hvalsø blev det en proces hvor alle tog del i arbejdet med at få processen gjort nærværende og brugbar i forhold til det daglige arbejde.

Drosthuset i Hvalsø er reakkrediteret i 2011.

Efter at Akkreditering Danmark er lukket ned i 2014 har vi i Drosthuset Hvalsø besluttet at vi ikke er med i en ny akkrediteringsordning. Vi vil dog fortsat gennemgå materialet årligt, og tilpasse og opdatere det løbende, hvilket i praksis betyder at indholdet gradvist vil ændre sig i takt med udviklingen.