Værdigrundlag

 

Drosthusenes nye værdigrundlag blev skabt på en temadag fredag d. 18.11.2016 på Hotel Sidesporet i Holbæk, hvor bestyrelsen og personale fra de 3 Drosthuse deltog.
Det var en proces hvor det handlede om at finde et fælles værdigrundlag for de 3 Drosthuse. Bestyrelsesformanden Birgitte Jacobsen styrede processen så vi nåede målet.
På temadagen fandt den enkelte deltager i dialog frem til hvilke ord der beskriver de personlige værdier, der er vigtigst her i livet. Senere blev disse ord relateret til arbejdslivet i Drosthusene og ud af en meget stor mængde af ord blev essensen af disse kogt ned til de 4 værdier.

 

Hermed de 4 værdier med uddybende ord som blev valgt på temadagen:

Ansvarlighed: Ordentlighed, åbenhed og overblik,

Engagement: Involvering, rummelighed og nysgerrighed.

Relationer: Samhørighed, stabilitet, tilknytning og tryghed.

Udvikling: Selvudvikling, refleksion, egenomsorg og uddannelse.

 

Efterfølgende kommer der et forløb på forskellige niveauer med dialog om værdigrundlagets betydning. Selve værdierne står fast, men der vil blive uddybet i underteksterne.