Værdigrundlag Frederiksværk

 

Personalets opgave ligger i at hjælpe med til at afklare og i høj grad motivere og derved - om muligt - gøre tilværelsen mere lystbetonet for beboerne.

Personalets opgave er at analysere hver enkelt situation og dernæst appellere til følelser, bevidsthed og ”det unikke” hos den pågældende beboer for derigennem at hjælpe til større selvindsigt og synliggørelse af udviklingsmuligheder.

Personalets opgave er at være ”rollemodeller”, opserverende, udredende og forklarende for på den måde at støtte beboeren i at blive bedre til at give og modtage i socialt samvær og andre medmenneskelige relationer.

 

I samvær med brugere og kollegaer arbejder Drosthuset med et værdigrundlag, hvor:

 • Vi anser ligeværdighed og gensidig respekt som fundamentet i alle relationer i Drosthuset.
 • Vi betragter tillid og tryghed som det basale.
 • Vi vægter faglighed og samarbejde højt og er parate til såvel faglig som personlig udvikling og omstilling.
 • Vi er engagerede, åbne og positive.
 • Vi giver og tager ansvar og medansvar i forhold til arbejdet i Drosthuset.

 

Af hinanden forventer vi derfor:

 • At vi har et nuanceret og humanistisk menneskesyn
 • At vi er solidariske, har forståelse for den enkelte og kan leve os ind i andres situation
 • At vi er åbne, ærlige og kan regne med hinanden
 • At vi giver og modtager konstruktiv kritik
 • At vi er reflekterende
 • At vi er fleksible

 

Der blev på temadagen maj 2007 valgt 6 fælles værdier for alle Drosthusene:

Ligeværdighed: Vi ønskerat indgå i ligeværdige relationer: Medarbejder-beboer, medarbejder-medarbejder, leder-medarbejder. Relationer er aldrig lige: Vi kommer alle med forskellige forudsætninger og vi har forskellige roller for eksempel som medarbejdere i forhold til beboere. Men vi tilstræber at være ligeværdige. Det vil sige vi er lige meget værd som personer. At vi behandler hinanden respektfuldt såvel i tiltale som i tanke.

Fokus på ressourcer: Vi ønsker at se potentialet i hinanden. At støtte op omkring det vi kan - hver især og sammen. Ved at have fokus på hinandens ressourcer åbner vi op for troen på forandring og ser muligheden for udvikling.

Nærvær: Vi ønsker at være nærværende på to måder: At ’være nær’ ved beboerne. Den bedste kvalitetstid udspringer af en god del kvantitetstid. Vi vil derfor være tilgængelige for beboerne så meget som muligt. At ’være nær’ med beboerne. Vi tilstræber at være tilsted i samværet med beboerne og medarbejderne indbyrdes.

Ansvarlighed: Alle i Drosthuset har ansvarlighed i deres virke, hvad enten det er som beboer, medarbejder eller leder.

En væsentlig forudsætning for at komme sig og trives – er at man tager ansvar for sit eget liv. Og for hinanden. Alle skal have de bedst mulige betingelser for at udøve egen ansvarlighed. Vi hjælper hinanden og støtter op om, at den enkelte finder en vej igennem sit liv.

Udvikling: Vi trorpå at alle mennesker vil og kan udvikle sig. At oplevelsen af at udvikle sig vigtig – har stor betydning for livskvaliteten.

Alle har behov for at udvikle sine kompetencer. Som beboere og som medarbejdere. Forskellige behov og forskellige tempi. Drosthusene giver mulighed for, at alle oplever udvikling som en vigtig og naturlig del af hverdagen.

Vi forholder os til udviklingen i samfundet. Og følger med og deltager i denne. Vores metoder og boliger opleves som tidssvarende og har fokus på de fremtidige behov.

Miljø: Såvelde fysiske som psykiske rammer har stor betydning for trivsel. Botilbudet fremtræder som et hjem. Der skal være en ’hjemlig’ omgangstone, præget af kærlig humor, ligeværdighed og nærvær. Traditioner bliver skabt og videreført. Miljøet er kendetegnet god socialpsykiatri. Vi satser på håb og de muligheder som et Drosthus tilbyder og værner om.