Værdigrundlag Hvalsø

 

Proces
Værdigrundlaget er udarbejdet i fællesskab og er gældende for alle 3 Drosthuse, Frederiksværk, Glostrup og Hvalsø. Drosthusenes værdigrundlag er udarbejdet i sin nuværende form på en fælles temadag maj 2007, og igen i 2010. Siden er værdigrundlaget gennemgået flere gange på ledermøder og personalemøder, samt på beboermøder.

Værdigrundlaget har løbende været på dagsordenen til en intern temadag den og vi har haft et par temadage med beboerne for at sætte flere ord på betydningen af værdierne.
Udover de 6 ord for de enkelte værdier uddyber underteksterne, hvad vi i praksis mere konkret mener med de enkelte ord. Vi ser arbejdet med værdierne, som en levende og løbende proces. Der er planlagt en fælles dag for personale og bestyrelse med fokus på værdigrundlag.

Bestyrelse og personale havde en fælles temadag i 2016 der udmøntede følgende Værdigrundlag:

Drosthusenes nye værdigrundlag blev skabt på en temadag fredag d. 18.11.2016 på Hotel Sidesporet i Holbæk, hvor bestyrelsen og personale fra de 3 Drosthuse deltog. Det var en proces hvor det handlede om at finde et fælles værdigrundlag for de 3 Drosthuse. Bestyrelsesformanden Birgitte Jacobsen styrede processen så vi nåede målet. På temadagen fandt den enkelte deltager i dialog frem til hvilke ord der beskriver de personlige værdier, der er vigtigst her i livet. Senere blev disse ord relateret til arbejdslivet i Drosthusene og ud af en meget stor mængde af ord blev essensen af disse kogt ned til de 4 værdier.

 

Hermed de 4 værdier med uddybende ord som blev valgt på temadagen:

Ansvarlighed: Ordentlighed, åbenhed og overblik,

Engagement: Involvering, rummelighed og nysgerrighed.

Relationer: Samhørighed, stabilitet, tilknytning og tryghed.

Udvikling: Selvudvikling, refleksion, egenomsorg og uddannelse.

 

Efterfølgende kommer der et forløb på forskellige niveauer med dialog om værdigrundlagets betydning. Selve værdierne står fast, men der vil blive uddybet i underteksterne.

 

 

 

 

 

 

 

Menneskesyn: I vores menneskesyn, forstår vi mennesker som ligeværdige individer, som alle har ret og potentiale til at udvikle sig positivt og indgå i givende relationer med andre. Målet for udvikling er øget selvstændighed og fokus på ressourcer, samt udvikling af socialt fællesskab, med ansvar og respekt for sig selv og andre.