Vision og Strategiplan

 

Ved Drosthusenes opstart, var de på forkant med en ny måde at tænke botilbud til sindslidende på. Siden er der sket meget inden for området – ikke mindst med recoverytankegangen og brugernes forventninger til de fysiske rammer.

 

Det er Drosthusenes vision om 5-10 år at være i forrest række af botilbud til sindslidende:

  • Drosthuset skal være et eftertragtet botilbud for beboerne. Drosthuset skal være på forkant med tiltag, der fremmer beboernes recoveryprocesser. Boligerne skal være tidssvarende.
  • Drosthuset skal være et eftertragtet botilbud for kommunerne. Et sted hvor der er en god synlig kvalitet i arbejdet.
  • Drosthuset skal være en eftertragtet arbejdsplads for de ansatte med mulighed for læring og udvikling.
  • Der skal oprettes flere Drosthuse.

 

Der arbejdes løbende med vision og strategi plan. Denne udarbejdes af bestyrelsen i samråd med lederne. Dette sker hvert efterår.

Bestyrelsen arbejder ligeledes overordnet med en samlet strategiplan for udviklingen af Drosthusene i Danmark.

Ved konkrete ændringer udarbejdes en strategiplan, som løbende revideres under processen.