Visitation

Visitationen beror på en individuel vurdering af den enkelte ansøgers motivation for indflytning og behovet for støtte. Ved visitationen skal der lægges vægt på den kommende beboers personlige forhold, men tillige tages hensyn til sammensætningen af de øvrige beboere i botilbuddet. Følgende faktorer indgår i vurderingen af, om en person kan visiteres til Drosthuset:

  • Ansøgeren skal have en sindslidelse og behandlingsmæssigt være i en stabil fase.
  • Ansøgere med sekundært misbrug kan modtages. Primære misbrugere kan ikke modtages.
  • Ansøgere skal være motiveret for samværet med de andre beboere og kunne profitere af botilbuddets socialpsykiatriske/pædagogiske tilbud.
  • Ansøgere skal være i stand til at klare sig uden personaledækning om natten. Der er dog mulighed for at ringe på en vagttelefon.
  •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Se mere om visitation under det enkelte Drosthus.