Visitation Glostrup

 

Visitation til Drosthuset Glostrup

Der må ikke være mere end 3 måneder mellem den evt. kommende beboers besøg i huset til, der afholdes egentlig visitation. Såfremt denne tidsfrist overskrides, skal der afholdes et nyt besøg i huset. Såfremt huset er fuldt belagt kan der eventuelt henvises til de andre Drosthuse, eller vedkommende kan skrives på venteliste.

Har man interesse i at vide mere om Drosthuset i Glostrup end man kan finde her på hjemmesiden, er man altid velkomme til at ringe. Har man et ønske om at flytte ind, er det ens sagsbehandler man skal få til at tage kontakt til huset. I denne samtale laves en umiddelbar vurdering af om borgeren kunne være en mulig kandidat til indflytning i Drosthuset. Der aftales et første besøg i huset.

Der er udarbejdet en spørgeguide til første besøg i huset, så det sikres at Drosthuset får alle relevante oplysninger, der er brug for at kunne fortage en god vurdering om evt. videre visitation. Drosthuset beder sagsbehandleren om de relevante sagsakter inden første besøg. Ved dette besøg vil der være en fremvisning af huset, så borgeren kan få et indblik i huset og evt. møde husets beboere. Under besøget orienteres om, hvordan hverdagen former sig i botilbuddet. Der udleveres skriftligt materiale vedrørende huset og gældende husorden. Det er vigtigt, at en kommende beboer får en indsigt i huset, så vedkommende har et godt grundlag for at afgøre, om vedkommende ønsker at flytte ind. Hvis alle parter er positive efter 1. besøg, planlægges endnu et besøg, hvor de øvrige beboere har mulighed for at møde vedkommende. Dette skal sikre, at de øvrige beboere også får et indtryk af vedkommende inden indflytning. Der må ikke være mere end 3 måneder mellem den evt. kommende beboers besøg i huset til, der afholdes egentlig visitation. Såfremt denne tidsfrist overskrides, skal der afholdes et nyt besøg i huset. Såfremt huset er fuldt belagt kan der eventuelt henvises til de andre Drosthuse, eller vedkommende kan skrives på venteliste.

 

Visitationen
Hvis både Drosthuset, den kommende beboer samt handlekommunen er positive i forhold til indflytning, igangsættes en visitation. Visitationen kan foregå telefonisk mellem leder og handlekommune eller ved et møde holdt i Drosthuset. Drosthuset kan efter behov bede om yderlige oplysninger fra relevante samarbejdspartner, såsom psykiater, bosted og lign. Vi opfordrer til, at der er indgået en aftale om udarbejdelse af den kommunale handleplan. Der aftales en dato for indflytning, samt hvordan indflytningen rent praktisk forventes at foregå. Der kan forhandles om ekstra støttetimer, hvis det vurderes, at vedkommende har behov for dette. Såfremt det skønnes nødvendigt kan der gives ekstra betænkningstid vedrørende indflytning til Drosthuset. En sådan aftale kan kun forekomme efter aftale indgået mellem repræsentanten fra henvisende kommunen og Drosthusets leder.

Der udarbejdes årligt en status på alle beboere i Drosthuset, som kan sendes til handlekommunen. Har handlekommunen andre ønsker til det fremtidige samarbejde og information fra Drosthuset, aftales dette ved mødet.